Matryca do prasowania

Odpowiednio wykonane matryce do prasowania mają na celu ukształtowanie składu i wielkości konkretnej konfiguracji produktu z określonej ilości kauczuku. Nasze formy są przeznaczone do produkcji tak zwanych formowanych ogólnych gumowych wyrobów mechanicznych - pierścieni o różnych przekrojach, kołnierzach, tulejach, pokrywach. Dzięki potężnym narzędziom do produkcji wszystkie niezbędne elementy matryc stosowanych przy prasowaniu są wykonywane w przedsiębiorstwie.

Podział form wykonywany jest za pomocą urządzeń prasujących lub mechanizmów przeładunkowych. Stałe formy prasowe (lub ich oddzielne płyty) są sztywno połączone z płytami grzewczymi prasy.

Podział narzędzi ręcznych odbywa się za pomocą prasy.

Zgodnie z cechami konstrukcyjnymi matryce do prasowania są podzielone na jednokomorowe i wieloródkowe.

W zależności od sposobu otwierania formy są dzielone na formy o pionowym, poziomym i kombinowanym podziale.

Ilość płaszczyzn podziału zależy od projektu formy i przedmiotu.

Formy z jednym poziomym podziałem nazywane są prasą dwupłytową, matrycę do prasowania z dwoma poziomymi szczelinami nazywa się prasą trójpalczastą itp.

Istnieją prasy wielotarczowe lub formowane w stosy, służą one do produkcji prostych towarów, które są wytwarzane tylko z jedną płaszczyzną podziału.

© 2018 "KRM-Trade Guma"