Listę pierścieni do rolek przenośnikowych, które możesz zamówić u nas:

Przenośnik rolkowy z pierścieniem 250х152х60х50

Pierścień przenośnika rolkowego 132h99h39

Pierścień wałka przenośnika 133х105х86х38

Pierścień przenośnika rolkowego 127h99h25

Pierścień przenośnika rolkowego 195h125h99h30

Pierścień przenośnika rolkowego 117х99х35

Przenośnik rolkowy pierścień 290х242х190х50

Przenośnik rolkowy pierścień 185х168х158х50

© 2018 "KRM-Trade Guma"